Minimumloon

Welkom op minimumloon.nl. Wij geven u informatie over het wettelijke minimumloon, minimum uurloon en minimum jeugdloon. Check nu het minimumloon 2020 en zie het tabel hieronder. Vraag uw werkgever als iets niet duidelijk wordt vermeld op uw loonstrook. Zo kunt u bijvoorbeeld vragen waaruit de bruto kosten bestaan. Wij hebben voor u ook een tool gemaakt waarbij u uw bruto salaris kunt omrekenen naar netto salaris. Klik hier voor de bruto naar netto tool. Verder kunt u de verschillende minimumlonen van de laatste jaren op deze website vinden.

Hieronder vindt u het minimumloon 2020 tabel. Het tabel hieronder betreft op basis van een 40-urige werkweek en de minimumloon bedragen zijn bruto. Verderop vindt u het tabel van het minimum uurloon 2020 voor 36-, 38- en 40-urige werkweek. Het minimumuurloon is gebaseerd op een 40-urige werkweek.

Tabel minimumloon 2020

LeeftijdPer MaandPer WeekPer DagPer Uur
21 jaar en ouder1.653,60381,6076,329,54
20 jaar1.322,90305,3061,067,64
19 jaar992,15228,9545,795,73
18 jaar826,80190,8038,164,77
17 jaar653,15150,7530,153,77
16 jaar570,50131,6526,333,30
15 jaar496,10114,5022,902,87

Vanaf 1 juli 2020

Wilt u precies de hoogte nettominimumloon berekenen kunt u het beste aan uw werkgever of salarisafdeling vragen waaruit uw brutolasten bestaan. Dit kan namelijk per persoon en per bedrijf verschillen. Wij hebben voor u een bruto naar netto calculator ontwikkeld. Echter, wilt u het exacte bedrag weten vraag dan waaruit de brutolasten bestaan.

Leeftijd en het minimum uurloon 2020

Het minimum uurloon is berekend voor 36-urige, 38-urige en 40-urige werkweek. Het minimum uurloon is een goed meetinstrument om na te gaan of uw werkgever wel voldoet aan het wettelijke vastgestelde normen. Het wettelijke bruto minimum uurloon per 1 januari 2020 wordt dus op 1 januari 2020 bekend gemaakt. Tot die tijd kunt u onderstaand tabel hanteren.

Fulltime werkweek21 jaar en ouder20 jaar19 jaar18 jaar17 jaar16 jaar15 jaar
36 uur€ 10,60€ 8,49€ 6,36€ 5,30€ 4,19€ 3,66€ 3,19
38 uur€ 10,05€ 8,04€ 6,03€ 5,03€ 3,97€ 3,47€ 3,02
40 uur€ 9,54€ 7,64€ 5,73€ 4,77€ 3,77€ 3,30€ 2,87

Per 1 juli 2020 per uur

 

Wat is Stukloon?

Stukloon is vanaf 1 januari 2018 in werking getreden. Voor elk uur dat u gewerkt heeft dient minstens het minimumloon uitbetaald te worden. U krijgt als het ware voor elk stuk afgeleverd werk betaald, vandaar de naam stukloon.

Werknemers van 23 jaar tot de AOW-leeftijd hebben recht op het wettelijk vastgestelde minimumloon. Voor werknemers tussen de 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Het is een goede zaak dat Nederland hiervoor wettelijke regelingen treft. Mede om onderbetaling tegen te gaan. De overheid pakt werkgevers hard aan die niet voldoen aan de wettelijke vastgestelde minimum looneisen.
Het minimumloon wordt tweemaal per jaar vastgesteld. Op 1 januari 2020 wordt zowel het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon voor het jaar 2020 vastgesteld. Vervolgens wordt door de overheid een nieuwe calculatie gemaakt waardoor op 1 juli 2020 het loon weer wordt bijgesteld. In ons overzicht vindt u het minimumloon per uur, minimumloon per dag, minimumloon per week en het minimumloon per maand. Elke werkgever in Nederland dient minimaal het wettelijke vastgestelde minimumloon te hanteren.

Minimumloon

Iedere werknemer heeft recht op een minimum inkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Voor mensen onder de 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Dat is volgens een bepaalde sleutel afgeleid van het minimumloon. Het jeugdloon stijgt naarmate men ouder wordt.
Op grond van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen mag geen – direct of indirect – onderscheid worden gemaakt in betaling aan mannen en vrouwen. Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari en in juli. Dit gebeurt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de CAO-loonstijging in de marktsector.
minimumloon

Minimumloon 2017

Klik hier voor het overzicht van het minimumloon 2017 per uur, dag, week en maand.

Minimumloon 2018

Klik hier voor het overzicht van het minimumloon 2018 per uur, dag, week en maand.

Minimumloon 2019

Klik hier voor het overzicht van het minimumloon 2019 per uur, dag, week en maand.

Opbouw minimumloon

Het minimumloon bestaat uit een aantal zaken. Het minimumloon bestaat uit een verschillende toeslagen en uw basisloon. Voor toeslagen kunt u denken aan onregelmatige werktijden, auto van de zaak en dergelijke. Verder zijn er een aantal zaken die niet meetellen. Hierbij kunt u denken aan overwerk. Uiteraard heeft u recht op uitkering van gewerkte uren uit overwerk maar dit kunt u niet meetellen om uw minimumloon te berekenen. Op uw salarisstrook staat vermeld welke wettelijke minimumloon voor u van toepassing is. Voor meer informatie hierover klik hier.